Абітурієнту

ЧОМУ ЛОТ?

Спеціалізація ««Комп’ютеризовані оптико-інформаційні системи» (спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

XXI століття  – час інформаційних технологій, електронних систем управління і лазерних технологій. Саме вони визначатимуть розвиток науково-технічного прогресу в найближчі десятки років, забезпечуючи інноваційний розвиток в світі та в Україні.

Спеціалізація «Комп’ютеризовані оптико-інформаційні системи» забезпечує підготовку фахівців, професійна діяльність яких пов’язана з розробкою, організацією виробництва і експлуатацією приладів і систем, в роботі яких  використовується лазерне випромінювання (інформаційно-вимірювальні, телекомунікаційні, світлотехнічні, біомедичні, діагностичні, косметологічні та інші прилади і системи). Іншою сферою їх діяльності є оптоінформатика, яка охоплює оптичні програмно-технічні засоби і технології передачі, прийому, обробки, зберігання та відображення інформації.

Випускники спеціальності «Комп’ютеризовані оптико-інформаційні системи» будують кар’єру в якості інженерів-конструкторів, технологів, математиків, програмістів і науковців. Сьогодні вони успішно вирішують технічні проблеми при створенні, експлуатації і обслуговуванні сучасних зразків лазерної та інформаційно-вимірювальної техніки для промисловості, медицини, оптичних мереж зв’язку. організації нових виробництв і підприємств, забезпеченні робіт банківських і фінансових структур, державних установ.

Наші фахівці затребувані на провідних наукових і промислових підприємствах, в ІТ фірмах, на підприємствах і фірмах телекомунікаційного сектора, в медичних та діагностичних закладах із використанням лазерних технологій, у відділах технічної і комп’ютерної підтримки банківських   структур.

Освіта за спеціалізацією «Комп’ютеризовані оптико-інформаційні системи» – крок в світле і успішне майбутнє!

 

Де застосовується ?

— Оптикоелектронні інформаційні системи :

— для цифрової обробки зображень та сигналів

— для технічного зору та штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень в системах автоматичного управління та контролю

— для лазерної обробки матеріалів в промисловості та науці

— для контрольно-вимірювальних лазерних та оптикоелектонних приладів (лазерні сканери, дальноміри, термометри та інші)

— для голографії

— Оптикоелектронні біомедичні системи та пристрої :

— для діагностики захворювань (рентгенографія, томографія, ендоскопія)

— для лазерної терапії та хірургії

Оптикоелектронні системи телекомунікацій :

— для цифрової телефонії, кабельного телебачення, інтернет комунікацій на основі волоконо-оптичних мереж та відкритих оптичних каналів.

Перспектива в майбутне

Оптичні комп’ютери – це комп’ютери майбутнього.

Під час лекційних і практичних занять, при виконанні лабораторних робіт студенти кафедри отримують глибоку фундамен­тальну та спеціальну підготовку в сучасних комп’ютерних класах та лабораторіях, а також при проходженні практик на провідних підприємствах і наукових організаціях регіону.

Оволодіння технологіями проектування дає можливість нашим випускникам працювати в компаніях, що мають справу з розробкою, експлуатацією та продажем оптичних приладів будь якого рівня складності – від оптичних фільтрів та лінз до фотографічних апаратів, відеокамер, мікроскопів та телескопів.

Така спеціалізація робить можливим роботу наших випускників у державних та приватних медичних закладах по експлуатації та обслуговуванню новітнього лазерного хірургічного, діагностичного та офтальмологічного обладнання.

Наш випускник зможе самостійно розробити комп’ютерну модель приладу, спроектувати його виконуючи усі розрахунки, документацію та креслення на комп’ютері, підключити цей прилад до мікропроцесорної системи або персонального комп’ютеру, та запрограмувати вбудований мікрокомп’ютер або персональних комп’ютер на виконання потрібних операцій, вивід текстової та графічної інформації

Підготовка по напрямку волоконно-оптичних технологій дозволяє нашим випускникам реалізувати себе у державних установах та комерційних структурах, які працюють у галузі кабельних мереж зв’язку, телекомунікаційного обладнання для підключення до Internet, кабельного телебачення та системах захисту інформації.

Теоретична границя пропускної здатності волоконно-оптичних мереж – до 100 Терабіт інформації за секунду.

Актуальність

На кафедрі працює відома як в Україні, так і за кордоном наукова школа “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”, яка існує понад 25 років. Її створив професор, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України Кожем’яко Володимир Прокопович.

Серед випускників наукової школи більше 50 кандидатів та 4 доктори наук.

Створено міжнародний фаховий науково-технічний журнал: “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”.

Наукові розробки, в яких приймають активну участь студенти кафедри, гідно представлені на виставках міжнародного рівня в Україні, Індії, Угорщині, Румунії, Португалії, Китаї. Розробки кафедри впроваджені у виробництво та застосовуються у медичних закладах та комунальних господарствах України.

За ініціативою Українського відділення SPIE спільно з науковою школою кафедри ЛОТ ВНТУ в 2001 році було засноване та офіційно зареєстроване Студентське відділення міжнародного оптичного товариства SPIE ВНТУ.

https://spie.org/

З 2006 року на кафедрі ЛОТ існує та постійно розвивається студентське відділення Оптичного Товариства Америки OSA. Ця міжнародна організація займається розвитком новітніх технологій на основі оптики у світі, організовуючи та активно підтримуючі тематичні конференції та симпозіуми по всьому світі, забезпечуючи фінансовою підтримкою перспективні проекти, даючи можливість молодим представникам оптичних спеціальностей та усім бажаючим розвиватися в даній області.

Можливість безкоштовної підписки на журнали Optics and Photonics News та Physics Today, вільний доступ до найновіших статей з даної галузі, що є закритим (платним) для інших, можливість виграти різні нагороди, нав’язати контакти зі спеціалістами з усього світу – це ще не повний список переваг членства в OSA.

Високий рівень кваліфікації випускників кафедри підтверджується їх успішним працевлаштуванням на провідних підприємствах та організаціях Вінничини та України, серед яких НВП Геосистема, НВП Інновін, ВАТ Укртелеком, Генеральний штаб МНС України, Енерготерм, банківські установи АКБ Аваль, Укрсіббанк, Укрсоцбанк, Приватбанк, комп’ютерні фірми ТОВ Компанія Ліана, ТЕАМ, Ремекс-В та ін., фірми–розробники електронних пристроїв та програмного забезпечення SMC, Flextronic Design Ukraine, E-Consalting, POSUA, MyIdealHost LTD, вищі навчальні заклади Університет Нью-Мексіко (США), ВНТУ, Київський університет економіки і технологій транспорту, Вінницький національний аграрний університет, Вінницький фінансово-економічний університет та ін.

«Комп’ютеризовані оптико-інформаційні системи» – запорука успішного майбутнього.

Запрошуємо на навчання.